Rubriek: Goden en Godinnen

Goden en Godinnen

Wat zijn Chtonische godheden?

Goden met betrekking tot de aarde. Dat is, vanuit het Grieks, de letterlijke betekenis van Chtonische goden. Dit zijn godheden en andere hogere wezens met betrekking tot de aarde en in het bijzonder de onderwereld, zoals Hecate.

Lees verder...

Godin: Astarte

Astarte was een Fenicische godin met algemene bekendheid in de noordwestelijke Semitische streken, beschermgodin van Side, en als 'Maagd van de Zee' ook van de zeelieden, waardoor haar cultus wijd verbreid was.

Lees verder...

God: Forsite

Forsite of Forseti is in de Germaanse mythologie een Noordse god gewijd aan de rechtspraak. Aangenomen wordt dat de Noorse dienst van deze god in verband staat met een soortgelijke dienst in de Friese wereld, waar de god opduikt onder de naam Fosite of Foseti. Wellicht vond de Noorse dienst via de handel overzee daar

Lees verder...

God: Ahura Mazda

Ahura Mazda of Ahoera Mazda is de naam van de belangrijkste godheid in het Zoroastrisme. Zijn naam betekent wijze heer en deze God vertegenwoordigt de goddelijke kracht van het goede en werd aanvankelijke beschouwd als de alomvattende hemelruimte.

Lees verder...

Godin: Bastet

Bastet was in de Egyptische mythologie een vruchtbaarheidsgodin, die werd voorgesteld als een kat. In haar oudste vorm kon ze ook zijn weergegeven met een leeuwinnenhoofd en een ankh-kruis.In haar bekendste (latere) vorm zien we haar als een kat of een vrouw met een kattenhoofd. Het is de godin van vreugde, dans, muziek en feest.

Lees verder...

God: Baldr

Baldr of Balder is een Asengod uit de Noordse mythologie. Hij werd bijgenaamd de Schone en de Goede. Hij was de zoon van Odin en Frigga en woonde in het paleis Breidablik samen met zijn vrouw Nanna. Zolang hij leefde zou het paleis waarin Baldr woonde licht over de aarde verspreiden. Daarom werd Baldr ook

Lees verder...

Godin: Frigga

Frigga, of Frigg, is de Scandinavische Godin van vruchtbaarheid, liefde en de hemel. In de Noordse mythologie werd Frigg Edda's of Frigga (Gesta Danorum) de 'Eerste onder de godinnen' genoemd. Ze is de echtgenote van de oppergod Odin en is de enige die naast Odin op de hoogverheven troon Hlidskjalf mag zitten vanwaaruit men een

Lees verder...

Godin: Hera

Hera is een godin uit de Griekse mythologie. Zij was een dochter van Kronos en Rhea, en was zowel de zuster als de echtgenote van de oppergod Zeus, en de koningin der goden. Ze schonk haar echtgenoot vier kinderen: de goden Ares en Hephaistos, en de godinnen Eileithyia en Hèbè. De koe, de kraai en

Lees verder...

Godin: Shakti

Shakti is in de Indiase mythologie de vertegenwoordigster van de vrouwelijke energie. Zij is een van de Hindoegoden en wordt vereerd als Moedergodin. Die kunnen enkel hun functie dankzij haar uitoefenen. Zonder energie betekenen ze niets. Ieder mens heeft een eigen 'shakti' een levensenergie, die moet opgewekt en ten gunste gewend worden.

Lees verder...

Godin: Venus

We kennen haar allemaal: Venus, de Godin van de liefde. Oorspronkelijk was venus een Ouditalische vegetatiegodin, beschermster van tuinen en wijngaarden. Later werd zij vereenzelvigd met de Griekse Godin Aphrodite. De Venus verering begon in Ardea en Lavinium, in Latium. Op 18 augustus 293 v. Chr. werd de oudste Venustempel gebouwd. Op 18 augustus werden

Lees verder...

God: Aegir

Aegir of Ägir is een zeereus in de Noorse en Germaanse mythologie. Hij is ook de god van zeevaart en bier in de Germaanse mythologie en lijkt de verpersoonlijking van de macht van de oceaan. Aegir betekent in het Oudnoors zowel de zeereus, als gemeenzaam ook de zee of oceaan zelf. De naam Aegir hangt

Lees verder...

Godin: Hathor

In de Egyptische mythologie komt er een Godin voor die de naam Hathor draagt. Haar oorspronkelijke naam zou Heb-Horoe zijn. De betekenis van naam van deze Godin is 'Huis van Hor' of 'Huis van Horus'. Hathor is een Moedergodin en wordt ook wel 'moeder van de moeders' en 'moeder van de goden' genoemd.

Lees verder...

Godin: Athena

Athena is een Godin uit het griekse pantheon. Deze Godin was bij de grieken bekend als de grote beschermster. Vooral bij strijd en veldslagen werd Athena opgeroepen om de krijgers bij te staan, daar zij ook staat voor dapperheid. Zij wordt daarom ook wel de Griekse Godin van de Oorlog genoemd, ook al ziet ze

Lees verder...