Nieuwe kerk voor jonggelovigen in Harderwijk

De internationale zendingsorganisatie Touch, Reach and Impact The Nations (TRIN) heeft onder de naam Fellowship een kerkelijke gemeente opgericht voor pas bekeerde mensen. Vanaf zondag 4 februari worden wekelijks samenkomsten gehouden in Harderwijk.

Mattheus van der Steen, oprichter van TRIN, signaleert in Nederland een grote behoefte aan echt geloof, waarin mensen hun dromen kunnen uitleven. "Wij weten ook niet alle antwoorden, maar we zoeken met elkaar God en we verlangen naar meer van Hem. De tijd om af te wachten is voorbij, we gaan het nu doen," laat hij dagblad de Stentor weten.

TRIN wil arme kinderen en families in nood, oorlogsslachtoffers, vluchtelingen, lokale zendelingen, pastors en christenen wereldwijd helpen en bereiken. Een jaar geleden is TRIN begonnen met het organiseren van Fire Nights op zaterdagavond, waar mensen vanuit het hele land op af bleken te komen.

Meer informatie over Touch, Reach and Impact The Nations (TRIN) kun je vinden op de website.

(Bron: de Stentor)

Lees ook:De Spiritualiteit.blog.nl-hoogtepunten van januari 2007
Lees ook:Afgelopen weekend Spiritualiteitsbeurs in Emmeloord
Lees ook:Zingeving en spiritualiteit op het platteland
Lees ook:Alternatieve geneeswijzen zijn duivels, volgens predikant
Lees ook:Christenen en boeddhisten praten samen over het nut van mediteren

34 Reacties // Reageer

34 thoughts on “Nieuwe kerk voor jonggelovigen in Harderwijk

 1. Rutger Stegeman

  Waar en hoelaat is deze firenight,

  de website ligt eruit en ik wil het graag wteen

  groetjes Rutger

    /   Reply  / 
 2. Layla

  Ja, dat is vervelend. Ik weet alleen dat het elke zondag is. Laten we maar hopen dat de website het binnekort weer doet. Ik zal in elk geval nog even voor je verder zoeken, als ik wat weet plaats ik het hier.
  Groetjes,
  Layla

    /   Reply  / 
 3. sonja visser

  Dag mensen, er moet me wat van het hart over een bijeenkomst waar ik erg van geschrokken ben en doe met onderstaande wat je goeddunkt.

  Verslag van een samenkomst bij TRIN te Harderwijk, gastspreker Dolf de Voogd van Straten

  10/3/2007, De avond werd geopend door een Amerikaanse man, die werd voorgesteld als een christenmedewerker in het Witte Huis
  Hij wilde ons kennelijk bemoedigen en noemde ons: “u bent als god op aarde”.

  Wat me direct opviel was, dat een lacherige (lachwekkende) sfeer werd gekweekt, de lachers waren een zeer belangrijk ingrediënt die avond, ze waren in grote getale zeer aanwezig, van het begin tot het einde van de avond.
  Ook Mattheus van der Steen, oprichter van TRIN Harderwijk (Teach and Reach out in the Nations) van de avond, met opmerkingen over zichzelf als “ezel van God” en had het over Amerikaanse christenen met bekende namen, als “luitjes” waar hij mee optrok, droeg bij aan het populair-doen en het lachsucces. Over het spreken in nieuwe tongen werd gezegd: begin maar met pizza, pizzeria en dat was natuurlijk ook weer een lachsalvo. (Realiseren we ons wel, dat het een Gave van de Heilige Geest is, en dat we door het belachelijk te maken we Hem bedroeven? Het lijkt misschien leuk, maar is het dat ook echt?)
  Goed, Dolf maakte de opmerking, dat hij uiterlijk op Gandhi leek en dat was ook zo, hij was een uiterlijke mengeling tussen Gandhi en een gevangenisboef in zijn grijszwart gestreepte truitje. (bewust of onbewust?) Zijn uiterlijke vertoning gaf wat mij betreft ook het geestelijke aan, nl. een new age-achtige boodschap van iemand, die in een kingdom now onderwijssysteem gevangen zit. Hij zei over zichzelf: ik word beschuldigd, dat ik in Kingdom Now teaching ben, maar dat is niet zo. (Maar, kun je dat zelf beoordelen of is dit een hele slimme opmerking? Dolf lijkt me nl. een heel slimme man) De bijbel is de hele avond niet open geweest en de opmerking van Dolf was, “aan het einde van de avond zal ik een tekst geven en dan is iedereen weer blij.” Waarom die opmerking nou zo leuk was, is mij ontgaan en er werd een poging gedaan om het Woord van God devalueren. Zijn boodschap ging wel steeds over een koninkrijk, maar over het Koninkrijk van Jezus, wat nog moet gaan komen, werd gezegd: “daar hoeven we niet op te wachten, want het is er al. Het gaat niet om het zaaien en oogsten, maar om de erfenis.” Dolf heeft het liever over: “calculeren in het koninkrijk, dit is geven, en dat geeft ruimte. De duivel is niet onze grootste vijand, want de grootste vijand zit tussen je oren. (waar heb ik dat toch meer gehoord!) Zet tegenover iedere geest een tegenovergestelde geest.” (dat zou geestelijke oorlogvoering zijn?)
  Een aanschouwelijk voorbeeld werd gegeven: iemand knielt neer tegenover Jezus (staand) en tussen hen in, staat op halve hoogte, iemand als demon. Nu ziet de geknielde persoon, over de demon heen, Jezus staan en daardoor wordt de demon als het ware automatisch opgelost. De opmerking daarbij was: “als wij aan het vechten zijn is Jezus met het menu bezig”. Want Jezus werd als een ober met een doek over Zijn arm voorgesteld en het menu werd tijdens de oorlogvoering besproken.
  “De slang vreet stof en is daardoor uitgegroeid tot een draak. Wij moeten als leger het paradijs scheppen op aarde”. Als grap komt Dolf met: ‘’de bloedvloeiende vrouw hebben we wel 30x gehoord en we hebben nog stééééds de voorbede van Jezus nodig.” Iemand voorin moest steeds lachen en Dolf kon zelf ook niet serieus blijven en lachte dapper mee om zijn eigen grap. Want een Boodschap kan ik dit niet noemen. Dolf heeft het over christenzijn als gedragstherapie. Hij zegt Joh. 3:13 wel te kennen en dat haalt hij aan en legt dit uit als: “Jezus was op aarde en is in de hemel, Hij woont in ons, daarom zijn wij óók in de hemel en op aarde. God is hier omdat ik hier ben. God kan niet dichterbij komen!!” Dit scheen erg belangrijk te zijn, want dit werd luid geschreeuwd.
  “Dus we hebben hier alles al. Stop te denken dat je er nog heen moet. Wat je gelooft, bepaalt je leven. Wij mogen “knorren”, een soort “soaken” (drenken in de aanwezigheid van Heilige Geest) in de graftuin. Ik ben een priester. De duivel heeft de muziek gestolen, de duivel pakt het en maakt het pervers. Ik heb waarschijnlijk ellende veroorzaakt.”
  (nu de laatste opmerking, als (onheils)profetie, van Dolf over zichzelf kon wel eens uit gaan komen)

  “De Heilige Geest kan niets zonder jou. Wij zijn het middel.”
  Dolf ontpopte zich als een echte popiejopie, want de zaal had een avond van vreugde (wat die avond door Dolf was werd “vrijgezet”). Alleen dit was niet de Goddelijke innerlijke vreugde, maar oppervlakkige, uiterlijke lol onder een valse, misleidende, christelijke laag. Dolf zei dan ook: “ik praat maar een eind heen.” (Weer helemaal mee eens!)
  “Ik ben de Christus, van nu aan zult u mij zien in de wolken (=mensen). Als er regen staat, moet regen vertaald worden met =openbaring. Het zal zijn als in de dagen van Noach. “ Weer wordt de boodschap als een soort goede grap gebracht. “De regen is openbaring van wat fout is in de kerk. Het gaat niet over de antichrist en de wereld, het boek openbaring gaat alleen over Jezus. Jezus wordt sterk in ons. “ (nadruk wordt sterk op òns gelegd, dus alom bijval). “Wij zijn door het Lichaam van Jezus heen gestapt. Wij zijn verder dan de mensen op de berg der Verheerlijking.” Dolf zegt wel: “ik hou van de kerk”, maar in het begin had hij al de grap gelanceerd: “ik heb met het instituut kerk niet veel op, want de kerk stinkt als de pest, maar je kunt niet van boord. Dit evangelie is gestoord, maar wel leuk. Het zondaarsgebed hoeft niet, het gaat om een stap!” Dolf profeteert, dat jukken zullen breken en dat God ons overgiet met vreugde als de nieuwe wijn.

  Op de oproep, of er iemand is, die zijn leven aan Jezus wil geven, was er niemand en de opmerking, nou iedereen is al christen en van hand opsteken wordt je ook niet geestelijk, was zo’n beetje einde voorstelling van Dolf.

  Waarom heb ik dit geschreven? Omdat ik geschrokken ben, dat kennelijk de mensen voor zover ik het zag en weet, zeer enthousiast in de hele happening meegingen.
  Waar is de Geest van onderscheiding, ik geloof in de oprechtheid van veel mensen, die er die avond waren en ik wil dan ook waarschuwen in liefde naar Dolf, de mensen die verantwoordelijk zijn voor de bijeenkomst met deze boodschap, en naar de argeloze bezoekers, dat God waarschuwt in

  Judas vers 18; aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen. Zij zijn het die scheuringen maken, natuurlijke mensen die de Geest niet hebben.

  3 Joh. 7-11; Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken.

  Aan het begin van de avond werd tijd gebruikt om te spreken over goud en manna dat op eerdere avonden was gevallen en robijnen (op scherm getoond). God gaat geweldige dingen doen hier vanavond, enthousiasme alom, natuurlijk heel begrijpelijk.
  Behalve dat er werd gezegd, dat er die avond wat goud was gevallen op of vòòr het podium (heb ik niet geconstateerd, is ook geen woord verder aan gewijd, ook niet aan genezing wel of niet), dus of het was er niet en als het er dan wel was, heeft God er in ieder geval de eer niet van gekregen. Vul het zelf maar verder in.

  Het verdrietige is dat mensen enthousiast over Jezus en de Koning zongen, met iemand met een sjofar voor mee in de zaal en musici op het podium, daar zullen heel oprechte mensen bij zijn geweest, die naar echtheid zoeken en geen organisatie, maar organisme, het echte Lichaam van Jezus, met de Heilige Geest als Gids en Trooster.
  Deze avond gaf wel enorm aan, dat het onderwijs over de Geest van Onderscheiding heel hard nodig is in Nederland om oprechte mensen te helpen op het juiste spoor te blijven of te komen. God houdt van ons, maar houdt de misleiders -bewust of onbewust- verantwoordelijk voor de schade aan Gods kudde.
  Het grootste gevaar is, er zitten waarheden en onwaarheden bij, maar onderscheid je deze twee èn hoe?
  Er is maar één waarheid en het Woord van God wil ons daarbij helpen. Dolf had het over dat je God in de bijbel kunt opsluiten. Weer helemaal mee eens, mààr dat doe je juist door de bijbel dicht te laten! En we moeten wel zelf de verantwoordelijkheid en de moeite nemen hiermee aan de slag te gaan. Een avondje lachen is niets mis mee, maar waar je om lacht ben je wel zelf verantwoordelijk voor en God laat niet met zich spotten. We leven in een serieuze tijd waarin God zijn kerk schudt en de duivel als een briezende leeuw te keer gaat. Er ontvallen ons op dit moment mensen (ook christenen), waarvan we het niet hadden verwacht. Wij weten de redenen niet, maar God wel. Laten we elkaar waarschuwen, want God wil niet dat iemand verloren gaat.
  Zie Ef. 5:1-21, en waar Dolf zegt dat de duivel tussen je oren zit, daarvan zegt de bijbel:

  Ef. 6:12; we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

  Laten we de Here Jezus niet nog een keer kruisigen, en eerlijk naar onszelf zijn, als het ons echt om Jezus, onze Koning gaat, eren wij hem en bekeren ons van het bovenstaande pas dan gedragen wij ons echt als zoons en dochters van de Allerhoogste, Zijn Koningskinderen.

  Geen Kingdom Now, maar wèl binnen afzienbare tijd, want Jezus komt spoedig om Zijn Koningschap te aanvaarden! Het gaat om Hem, niet om ons! Laten we geen dwaze maagden zijn.

    /   Reply  / 
  1. Alexandermartin

   Ik was niet bij deze avond en heb niet de pretentie deze Dolf te moeten of te kunnen verdedigen. Ik ken hem niet en ik kan niet vertellen of hij werkelijk een hoop onzin verkondigd of waarheid. Maar je mening over de Kingdom Movement betreur ik, misschien heb je iets aan deze link.
   ‘www.kingdommovement.nl’

     /   Reply  / 
 4. Bart

  Beste Sonja,
  Ik heb een vraag voor je, Waar geloof jij zelf in?

  Groetjes Bart

    /   Reply  / 
 5. Karla

  Maakt dat uit dan?

    /   Reply  / 
 6. Bart

  Hoi Karla, leuk dat je zo snel reageerde het was mijn bedoeling om het hier weer wat tot leven te roepen.
  Om even op jou vraag in te gaan, ik denk dat het heel erg belangrijk is waar je in gelooft. Jezus zegt:”ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij”. En de Bijbel zegt over Jezus: “Wie in Hem gelooft zal eeuwig leven hebben”.
  Om even terug te komen op mijn vraag, ik vroeg me dit af omdat ik een hoop kritiek bespeurde, wat ik erg jammer vind.
  Ik ben zelf een keer op zo’n trin avond geweest en ik moet zeggen die lui zijn erg radicaal (wat ze preken doen ze ook).
  Moeite waard om us heen te gaan.

    /   Reply  / 
 7. Karla

  Tjee, ik ben niet meer gewend dat mensen zo vriendelijk reageren. Zeker niet bij een discussie die plaatsvindt op het internet. Fijn om er acher te komen dat het nog wel kan, Bart en bedankt voor je uitleg!

  Groetjes, Karla

    /   Reply  / 
 8. Karla

  Je hebt trouwens gelijk Bart, er mag hier wel wat meer gediscussieerd worden!

    /   Reply  / 
 9. sonja

  dag Bart,
  hierbij een reactie op jouw vraag:
  ik geloof in de God van Israel.

    /   Reply  / 
 10. Sonja Visser 2

  Hallo, mijn naam is ook Sonja Visser (hoe toevallig) en ik wil bij deze even kenbaar maken, dat ik dat “waarschuwings” stuk van Sonja Visser1 dus niet geschreven heb.

  Er zijn mensen met de gave van onderscheiding en er zijn mensen met de gave van kritiek. Ik wil hier niemand veroordelen, laat ik dat voorop stellen.

  Aan alle christenen de taak om alles te onderzoeken en te toetsen aan het Woord. (Heel goed Sonja1). Maar.., laten we iets heel belangrijks niet vergeten. Aan de boom herkent men de vruchten. Een goede boom geeft goede vruchten, een slechte boom geeft slechte vruchten.

  Ik zelf ben ook wel eens naar een Firenight en conferentie van TRIN geweest. Het heeft mij opgebouwd en mijn relatie met God verdiept. Zowel bij mijzelf als bij mijn vrienden die in de organisatie zitten, zie ik de goede vruchten groeien.

  Dit moest mij even van het hart..

    /   Reply  / 
 11. Sonja Visser 2

  Even een correctie:

  Aan de vruchten herkent men de boom.. en niet andersom natuurlijk..

    /   Reply  / 
 12. Jonathan

  ff over Trin, ik ben er een paar keer geweest en ik doe een nawoord;

  “..Het lijkt erop dat we nog niet in Leeuwarden zijn, mooi dan kan ik nog even verder nadenken;

  Ik geloof bijv. niet in moment -of persoonsverering, personen die momenten maken
  trek ik zwaar in twijfel.. Men loopt mijns inziens ook ‘n beetje op de zaken vooruit.
  Jah man, had je ze moeten horen tegen die gebonden gozer + vriendin.
  Ik wou ze zeggen dat God niet per definitie van een moment is, Hij is ook van de processen.
  Ik snapte ze, maar die gozer stond hem (en haar) te beschieten met allemaal mooie verhalen over -erna-. Maar FU*K IT, ik weet wel dat het niet zo ff gedaan is.
  En ook dat het nog ff niet is gedaan. Het is nog geen feit dat je er bent, net als bij mij.
  Ik zit ook niet te wachten op van die gozers / mensen die je ff mooi vertellen
  hoe het erna is, terwijl jij je nog taai staande houdt in je binding.
  WTF, laat ze oprotten!! Zo helpt et niet..

  Dus, ik snap je. Maar ik zei niks, en dat is dom omdat ik altijd direct ben..
  Dan kwamen ze aan met ‘iedereen is profetisch’, ofzo..
  Je kon je bijna in feiten aansluiten in de rij om vervolgens bij die schreeuwlelijk
  te profeteren. Het is ook nog gratis.. hmm..
  ~Trin lijkt wel een interactief attractiepark!!~

  tenminste, dit is wat ik zie.. ..bij Trin!”

  Ik groet u..

  Nee dan nogmaals over Trin, ik ben er een dus paar keer geweest en ik doe nog een nawoord;

  “..Het lijkt erop dat we nog niet in Leeuwarden zijn, mooi dan kan ik nog even verder nadenken;

  Ik geloof bijv. niet in moment -of persoonsverering, personen die momenten maken
  trek ik zwaar in twijfel.. Ik heb het nu even over de mensen die daarin groot naam hebben, profeet zijn of whatever. Zou het niet zo kunnen wezen dat de combinatie tolk – spreker
  ervoor zorgt dat de spreker progressiever en hyperactiever gaat spreken? Ik bedoel,
  als ik bij de Zulu’s met een tolk zou staan spreken dan zou ik het moeilijk vinden om
  mij in te houden. Wordt ik dat dan wel, dan komen mijn woorden er uiteindelijk
  progressiever en hyperactiever uit. Dat zie ik nou ook bij Trin gebeuren, dan is het niet
  vreemd te bedenken dat veel christenen aan persoons -en momentsverering doen.
  Er komt misschien zelfs wel plaatsverering bij in combinatie met die andere 2.
  Het maakt mij zenuwachtig en enigszins boos, de manier van spreken bij zo’n
  bijeenkomst heeft ook invloed op mij. Het pakt mij ook, omdat het Geestelijk geladen is.
  En ik wordt een beetje boos omdat ik het eigenlijk een vorm van manipulatie vindt.
  Niet opzettelijke, maar door de manier van spreken i.c.m de tolk.
  Dat komt harder aan, het bied een rush voor de aanwezigen. Zo zie je dan ook!
  Want als ik dan die blonde, vrij lange knul vooraan zie staan voor gebed; ‘dan spreekt
  ze alsof haar leven er vanaf hangt.’ Ze is gedreven, door God, JAH! Maar kan et niet
  ff wat minder spectaculair? De hele situatie is ook een beetje sekte-achtig vind ik
  omdat ze een hele zaal plat heeft, en mensen komen in de spotlight helemaal
  vooraan bij haar om vervolgens OMGEDUWD te worden!!
  Ik onderken Gods Geest niet, ik weet dat niemand het staande houdt bij dat stukje
  van Gods Geest. Maar ik bekeek haar en ze duwd gewoon, met autoriteit!!
  EN TOEN KREEG IK HET GIF!! Hoe haalt ze het in haar botte hersens?
  Om de indruk te verwerken bedacht ik mij als ze mij zou aanspreken:
  ‘hey how hang on a second! I don’t believe in your moments, in your person!!
  God is busy changing me, I don’t need all of this rushhour or this moment,
  I don’t believe in situations / moments or persons per definition, so please..’
  Nou ben ik hier erg rebels in mijn toon, omdat ik zo ben, maar het maakt het
  niet minder waar wat ik de afgelopen 4 keer heb geobserveerd bij Trin.
  Echt, dit is wat ik zie.. ..bij Trin!”

  Ik groet u alweer..

    /   Reply  / 
 13. F.Floor (61)

  God = liefde.

  Ook ikzelf ben vaak genoeg op zulke “Halleluja!” sessies geweest want zelfs rond 1890 bestonden die al volgens mijn opa. Maar als ikzelf dan zo middenin zo een zaal zit en zo links-en-rechts omkijk kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat men lijdende is aan een acuut gebrek aan direkt opneembare liefde. Dus meteen en snel een arm om je heen anders ga je dood, heeft de wetenschap vastgesteld. Misschien niet meteen maar liefde is toch wel net zoiets als eten, drinken en genieten van alles.
  Zonder dat stort je afweer in en zo bezie ik dergelijke “Haleluja!” bewegingen die meestal niet worden bezocht door normale ouders in gewone huisgezinnen – nee daar komen inwendig zwaar geknakte, soms wel in de geest verbrijzelde nog jonge mensen die naar een arm om ze heen op zoek zijn als direkt nodig om nog in leven te blijven.

    /   Reply  / 
 14. Karla

  Haleluja!

    /   Reply  / 
 15. Marien van Raan

  Voor de critici onder ons… Waar het hart van vol is loopt de mond van over. God wil graag het oordelend vermogen gebruiken om de keuze’s die we maken te gebruiken in de juiste beslissingen die onze levens bepalen. Niet met gif maar met liefde

    /   Reply  / 
 16. Johan de Wit

  Deze Mattheus van der Steen (of Mattieu zoals ie eerst heette voor het hem te hoog in zn bol schoot) is een controversieel figuur die in het verleden door zijn onkunde ook al vaker kerken uit elkaar heeft laten ploffen. Ik noem een rock church in Ermelo, waar hij door zijn labiele en wispelturige gedrag veel mensen gekwetst heeft. Ik stel voor dat deze jongen eerst serieus in therapie gaat voor iemand hem de leiding ergens over geeft, hij spoort niet helemaal. Maar ja, zo werkt het helaas niet in Gods uitverkoren wereldje, daar worden mensen nog aangesteld ‘omdat God het zegt’ zonder dat iemand serieus getaxeerd wordt of ie hier wel toe in staat is. Ik heb zeer negatieve ervaringen met deze man en ik snap niet hoe hij het elke keer weer voor elkaar krijgt zo’n hoge positie te scoren.

    /   Reply  / 
 17. Johan de Wit

  en er is in het verleden sprake geweest van een opkomende sekte onder zijn leiding. Ik zou jullie dus ten strengste afraden naar deze avonden te gaan. Ik heb toen voor mijn studie theologie de interne structuur van de rock church onderzocht en er waren concrete aanwijzingen dat o.l.v. deze ‘Mattheus’ van der Steen de organisatie steeds meer in zichzelf keerde tot sektarische proporties. gevaarlijk dus

    /   Reply  / 
 18. F.Floor (61)

  Maar wat ik niet snap Johan, is dat je theologie kan studeren zonder te melden dat de eerste 300 jaar er geen kerk bestond maar wel een sekte, de Kinderen-des-Lichts die hun doden opaten en het smaakt naar kip.
  Dan weet je uit je theologische studie dus ook dat er rond 27 na Chr. al zo’n 1000 messiassen actief waren die alvast waren begonnen en een zifting volgde ‘…opdat wij uwe woorden zullen inbrengen tot de Raad’.
  Zien we in 2007 niet hetzelfde voor onze ogen gebeuren en we zien die 1000 messiassen niet staan? Of ze de waarheid in pacht hebben was in het jaar 27 helemaal niet belangrijk want de Echte kwam, zag en stopte Zelf allemaal hun mond – op eentje na dat was Honi die door Petrus werd gestopt maar dat bleek toch weer illegaal te zijn.
  Hoe nu verder?
  Elkaar voor rotte vis uitmaken is een optie, wachten op betere profeten ook; en het tijdperk van travestieten is verleden tijd.
  Ooit, eens, want gelijk de bliksem licht van Oost naar West, alzo zal het Christuslicht zijn zodat men niet kan zeggen: kijk hier eens of ziedaar: daar gaat ‘ie. Zo zal het ook in de toekomst gaan.
  Het is nu 2007 en, nu van de 348 voorspellingen over de Staat Israel er 345 in slechts 62 jaar tijds allemaal zijn uitgekomen op nog slechts 3 na… dan kan het niet lang meer duren of ook de 3 laatste komen in vervulling:
  1.De Gazastrook raakt onbewoond. Alleen ratten wonen er nog omdat die tegen radioactiviteit bestand zijn.
  2.Alle volken ter aarde trekken op om de stad Jerusalem in te nemen en mores te leren.
  3.De gouden tempel op het tempelplein wordt herbouwd.
  Slechts deze 3 teksten zijn nog niet uitgekomen, de rest zoals een bloeiende woestijn of de terugkeer van de Falhasjas uit Etiopie zijn WEL allemaal uitgekomen.
  Hoe lang nog wachten? 3 teksten nog wachten van de 348 stuks die binnen 60 jaar allemaal WEL zijn uitgekomen.
  2 jaartjes nog? 3 misschien of 4 dan?
  Maar vast geen 25 jaar meer!

    /   Reply  / 
 19. Anoniem

  Hallo,

  Behalve dat Johan, Mattheus (een zeer oprecht en liefdevol persoon die de Heer dient)lastert vind ik het al merkwaardig genoeg dat John de Wit(http://goedgelovig.wordpress.com/2007/11/25/de-opwekking-begint/) zich nu voordoet als Johan de Wit. Mijn oproep aan John/Johan de Wit is stop alsjeblieft met lasteren en zegen Mathheus i.p.v. dat je hem vervloekt!

  Veel zegen!

    /   Reply  / 
 20. Wendy

  Sjonge jonge, als je het er niet mee eens bent ga je toch lekker ergens anders heen?? Een christen veroordeeld een ander toch niet, je kan toch helemaal niks zeggen over iemands relatie met God??
  Zo’n onzin om dan lekker te gaan zitten spuien op internet maar niet face to face een gesprek aan durven gaan.
  Ik heb ook moeten wennen aan pinkstergemeentes enzo.. kom zelf uit een PKN gemeente, maar dat wil niet zeggen dat het niet waar is wat ze zeggen.
  Bid en vraag of God het je wil openbaren.
  Maar ga alsjeblieft geen overhaaste conclusies trekken. Het is echt zinloos

    /   Reply  / 
 21. Wendy

  En dna heb ik het natuurlijk over degene die Mattheus af zitten te kraken..
  Mattheus is een man van God en is super goed bezig voor deze natie, wees daar dankbaar voor!

    /   Reply  / 
 22. Dips

  Trin heeft een verkeerde focus mijn insziens en ik kom er zo’n paar keer per jaar. Geen bekering, geen kruis, geen heiliging, veel gericht op de zalving ipv de Gezalfde zelf. Het gaat erom wat ik van God kan krijgen en veel show en kracht ipv eigen leven neerleggen en te zeggen Heer wat wilt u ermee? Het is een verlies voor christelijk nederland dat er door zo’n groep met zoveel potentieel toch een verkeerde weg/leer wordt aangehangen (signs & wonders leer, latter rain > zoek allemaal maar eens op via google).
  We moeten terug naar het volle evangelie (bekering,geloof,doop,vervulling) en de focus alleen houden op Christus en die gekruisigd.

    /   Reply  / 
 23. tamara

  geen bekering? geen heiliging? geen kruis?

  nou, dan ben jij op andere avonden van TRIN geweest dan ik. JUISt bekering is belangrijk. Bekeer je! En deel daarna ook uit zodat anderen zich bekeren (hoeveel mensen zijn al tot berkering gekomen doordat jij hen over Christus vertelde?).
  Heiliging? amai, veel! Zorg dat je een heilig leven leidt! Het gaat er constant over!
  Kruis? Ook daar gaat het over. Maar minder, dat klopt. Maar gaat het in jou kerk over de beginselen waaraan je christenen herkennen kunt? Slangen opnemen / demonen uitdrijven / zieken genezen? De een heeft het hier meer over, de ander daar. Maar dat betekent niet dat je FOUT bent!

  Mattheus, ga door!

    /   Reply  / 
 24. Pastafarian nr. 4

  Ach, het is allemaal een beetje in de middeleeuwen blijven steken. Er is maar één god, en dat is het Vliegende Spaghetti Monster.

  Niet elkaar zo af lopen zeiken, zo heeft Zijne Noodleheid het niet bedoeld. Gewoon lief voor elkaar zijn en niet bang lopen wezen. Nergens voor nodig. Uiteindelijk zien we elkaar weer onder de Grote Biervulkaan.

  Moge zijn noodelige uitsteeksels en zijn warme saus uw harten verwarmen.

  RAmen

    /   Reply  / 
 25. Dips

  Ik ben op genoeg avonden van trin geweest om te weten hoe de avonden in elkaar zitten en waar deze stroming voor staat.
  De avonden van Trin liggen niet gericht op bekering, de avonden van trin zijn gericht op geloof…tot redding, waarbij men bekering vergeet.
  Een veel gehoorde tegenreactie is …hoeveel zijn er al bij jouw tot bekering gekomen? Ten eerste meet je daaraan niet iemands geestelijkheid, ten tweede tel ik die niet zoals trin dat altijd wel doet met 1000000000 en die tot bekering komen. Mijn vraag is hoeveel van die mensen hun leven hebben neergelegd tot eer van God, zich hebben afgekeerd van hun zonden en nu leven tot de eer en glorie van God, elke dag hun kruis opnemend.
  De focus van trin ligt op wat kunnen wij van God krijgen (KRACHT) ipv Jezus Christus zelf. Zo ook met het evangelie dat men predikt.
  Men zal het nooit zo benoemen…maar bekijk maar eens 10 diensten achter elkaar op trin tv en je komt altijd terecht op de zalving. Dat is dwaling, “zie daar zij de Christus” apart gezet van deze wereld? Ik zie veel vlees en conformiteit aan deze wereld. Voorbeeld mattheus die met een shirt de kapperszaak inloopt met daarop “sexy punk” om ook “de wereld te bereiken”, praktische heiligheid? niet zoals deze wereld? apart gezet door God? De bijbel spreekt hier anders over. En dat is niet om te veroordelen, maar puur een constatering, daar zal iedereen het mee eens behoren te zijn als we zulke voorbeeldjes naast de schrift leggen. Wij denken als christen vaak dat het evangelie niet genoeg is en haar kracht heeft verloren. Het feit is dat wij waarschijnlijk dan niet het evangelie echt kennen. Wij moeten extra’s…entertainment, aan de behoeftes en gevoelens van mensen voldoen etc. Dit is een vleselijk evangelie, het evangelie van Jezus Christus gaat recht tegen deze maatschappij in. What would Jesus do? What would Paulus do? Hij zou de waarheid prediken, niks anders. In heiligheid en nederigheid.

  Christenen herken je niet alleen aan de tekenen die ze volgen die jij opnoemde. En de vraag is … volgen de tekenen de christenen of de christenen de tekenen.

  We moeten terugkeren naar de oude paden en leren van de beginselen, het kruis is altijd centraal, paulus sprak over niks anders dan Christus die gekruisigd (zei hij ook zelf). Jezus had geen focus of teachings over genezing…Hij genas.

  Vroeger lag de focus op wat is het ware evangelie? hoe worden mensen geroepen tot bekering en geloof? hoe kunnen mensen vanuit de bijbel gezien zekerheid hebben ten aanzien van het heil? hoe komt de mens verder in levensheiliging?

  Vandaag de dag vindt je dat niet meer over deze cruciale thema’s. De meest belangrijkste zaken van het christelijk geloof beginnen we nog geeneens te begrijpen. We begrijpen ze niet maar het lijkt ook alsof we ze niet belangrijk vinden.

  Weet je hoeveel mensen verloren gaan ook al menen ze christen te zijn? Omdat we het evangelie hebben gereduceerd tot vier kleine wetten?
  Weet je dat je zondaar bent? Wil je naar de hemel? Bidt dit gebed en vraag Jezus in je hart en dan ben je christen!

  Dat is NIET HET EVANGELIE!
  Het evangelie is bekeer je en geloof en verzekerdheid komt door een werk van de Heilige Geest en die verzekerdheid wordt bewezen doordat men gaat groeien in de dingen van God.
  Wij moeten niet verder te komen in hele grote dingen, onze grootste nood is de basics in het christendom op dit moment en dan zul je ontdekken dat de basics, de fundamenten…de grote dingen zijn.

  Wat is het grootste in het christelijk geloof? Het boek openbaring? Geestelijke oorlogsvoering? Wonderen?
  Het grootste ding in christelijk geloof is niet iets…het is een persoon en Zijn Naam is Jezus.
  En het grootste wat ooit gedaan is in het christendom is HET KRUIS VAN GOLGOTHA.

  Door de hele eeuwigheid zul je proberen om te begrijpen het kruis van Jezus Christus. Na 10000 eeuwigheden zul je nog steeds niet ten volle begrijpen wat God voor je heeft gedaan in Jezus Christus.

  Christocentrisch is het evangelie, is dat het niet dan is dat FOUT. Leg maar naast de stromingen die vandaag opkomen…trin, florida, noem maar op, zaken kloppen niet.

  Niks mis met tekenen, wonderen, manifestaties etc. maar wel gekoppeld aan Gods woord. Aan het karakter van Gods Heilige Geest (HEILIG! NIET OPDRINGERIG! GEEN ZELFCONTROLE VERLIEZEN!)…als wij de zaken die we op charismatische conferenties naast het woord van God leggen (de bijbel, Jezus de Christus) dan zien we dat heel veel zaken geeneens voorkomen in Gods woord (tenzij we het erin leggen)…er wordt NOOIT gesproken over dronken in de “geest” (tenzij er oordeel wordt uitgesproken), men ligt niet te schudden, rollen, oncontroleerbaar te lachen op de grond…men gedraagd zich niet als een koe die langskomt lopen….allemaal geaccepteerde manifestaties, ook bij trin. Meerdere avonden en conferenties meegemaakt dat deze zaken geaccepteerd waren…mensen die als schapen rondlopen bij het altaar, oncontroleerbaar lachen en rollen en knikken onder het kader van de geest, mensen die met geestelijke zwaarden met elkaar aan het vechten zijn, goudstof en diamanten die afleiden van God zelf en wat de echte gaven van Gods Geest zijn. Als je de bijbel gaat lezen en bestuderen wat het evangelie is, wat de werkingen van Gods Geest zijn en het karakter van God en Zijn Geest…dan zullen we verbaasd zijn als we het vandaag de dag naast de zaken leggen die er gebeuren.

    /   Reply  / 
  1. Jonathan Overgoor

   Ik weet niet veel van trin, maar interessant kan het zijn het woord “bekering” in het Grieks te bestuderen. Je zult er dan achter komen als je de Griekse taal durft te bestuderen en het te zien als een gewone taal, dat er zoiets is als de “illegitimate totality transfer”. De fout die veel Gereformeerden en vele Evangelischen toepassen op het woord “metanoia”. Vanuit verschillende bronnen is het duidelijk dat dit woord niet vertaald mag worden met bekering! Het Nieuwe Testament predikt eigenlijk geen bekering.

   Bekering dat in het Grieks met epistrepho vertaald moet worden komt nauwelijks in het N.T. voor! Griekse bronnen melden in een verhaal dat een koning besluit zijn vijand te doden, hij “metanoia”-de zo te zeggen opdat hij zijn vijand zou doden. Zoals je weet gaat dit in tegen de wet van Mozes. Mijn punt! Metanoia betekend helemaal geen bekering! Want iemand kan “metanoeo”-en dan meer zonde doen dan daarvoor, als het niet is zoals God bedoelt.
   Jezus zegt “Metanoeo je en geloof in het koninkrijk (koningschap) van God” Dit is de metanoia die goede vruchten voort brengt. Wat ik je zeker aanraad ook voor te brengen! Maar metanoia met bekering verwarren is niet goed. Je belandt dan in Oudtestametisch streven om je aan de wet van Mozes te houden. En dat streven is geen van de vaderen gelukt, legt Paulus uit! Dus “metanoeo” dat wil zeggen “verander je denken,” ten opzichte van Jezus, zodat je geredt wordt, d.i. dus geloof in Hem als Zoon van God, geloof in Zijn koningschap.

   De bijbel zegt in Efeze 2:8 “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave.”

   Dus als geloof ons redt voor het kruis (onze ontmoeting met Jezus) dan redt geloof ons ook na het kruis.

   Efeze 2:9 “Niet uit de werken, opdat niemand roeme.”

   Die mensen die zo hard bekering prediken, prediken zonder het te beseffen dat men na het kruis alsnog de wet van mozes moet voldoen!

   Nee, die wet maakt zonde BEKENT, zodat wij weten dat wij CHRISTUS nodig hebben. Het is niet om je met al je kracht blind op te staren. Het redt je niet vóór het kruis, noch ná het kruis! Het is “Niet uit werken, opdat niemand roeme!”

   Wat dan met vrucht, en goede werken! De context zegt in vers 10:

   “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen!”

   Nog wat over handelingen 2 wat ik je aanraad is op te zoeken. Heb je weleens gelezen dat daar gezegd wordt, dat de apostelen, je weet wel die apostelen van het Lam, die samenkwamen om te bidden, zich zo gedroegen dat mensen zeiden: “Die hebben te veel zoete wijn op!”

   Lachen in de kerk, is niets verkeerd mee! Vooral niet als het je helpt meer van en over God te leren. Dat gebeurd wanneer een verhaal levendig is. En daar is niets mis mee.

   Over KRACHT!
   Heb je wel eens gelezen. Handelingen 1:8: “Maar gij zult KRACHT ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt…!”

   Of “God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid maar van KRACHT, liefde en bezonnenheid!” (Timotheus)

   De heiligheid die sommigen willen is door werken der wet. Jezus bloed heeft ons gereinigd 2000 jaar geleden. Tegenwoordig voltooide tijd. Het is gebeurd en het effect is nu nog merkbaar. Als christen hoef je niet heilig te worden, je bent het al!

   Ik zou je erop willen wijzen dat er helaas ook christenen zijn die geen tekenen willen hebben die hen volgen, tenzij het hun cessationistische gedachtegang niet in de weg staat. Dat is een of twee wonderen en voor de komende 10 jaar genoeg! Zo heb ik wel eens christenen meegemaakt die een opleving meemaakten omdat God iets wonderlijks in hun midden deed, dat stopte omdat zij vonden dat ze niet als pinksterchristenen moesten zijn. En ze ruimte moesten geven aan hun dogmatisch ongeloof. Hun geloof dat zij niet in tongen mochten spreken, want dat was voor vroeger, en dat de gave van genezing niet mocht vloeien want hoe weten we dat het God is? Nu als er feiten zijn, oké, maar vaak zijn het Christenen die bekritiseerd worden die in de naam van Jezus wonderen mogen doen!

   Wil je Efeze 19 accepteren of niet? Daar wist Paulus de Geest is hier niet! Paulus wist niet door de Geest dat Jezus nog onduidelijk voor hen was! Lees het zelf. Dat hoorde hij van hunzelf!

   Nu geloof ik zeer zeker dat Christus het centrum is en blijft. Hij is ons voorbeeld. Zoals ook al gezegd heb, Hij maakte ons heilig. Zijn kruisdood is ons leven! En weet je wat vergeten lijkt, dat de Geest de wonderen deed om Jezus te verheerlijken en reëel te maken. Dat omdat er wonderen gebeuren ongelovigen gaan geloven dat Jezus ook hun zonde heeft vergeven! Ik hoop dat je daar geen bezwaar tegen hebt!

   Als je de evangeliën leest deed Jezus overal wonderen en tekenen. En waren er plekken waar allen die tot Hem kwamen genezen werden!
   En in de bijbel wordt nooit positief gesproken over hen die geen geloof hebben dat zij genezing zouden kunnen ontvangen door Gods ingrijpen. Is je dat weleens opgevallen. Als je een voorbeeld weet hoor ik het graag.

   Wat betreft die manifestaties, van gehoord dat ze ergens op de wereld voorkomen. Of het in balans of uit balans is weet ik niet. Ik ken Trin niet goed genoeg. Wel heb ik 1 of 2 sprekers jaren terug horen spreken, ik had toen geen problemen met hun getuigenissen en verhalen. Maar nu, geen idee? Het lijkt of het jouw nogal verontrust. Ik kan niet promoten wat ik niet ken, en wie ik niet ken, maar er zitten wat lijnen in je verhaal waar heel veel christenen vandaag de dag anders over denken.

     /   Reply  / 
 26. Pastafarian nr. 5

  Jan? Ben jij dat?

    /   Reply  / 
 27. Dips

  Nee, helaas, geen Jan :o ). Groeten & Gods zegen!

    /   Reply  / 
 28. Onno

  Naast een paar rare reacties hier waaronder een volle aanval op Mattheus vd Steen, zijn er gelukkig ook goede reacties. Ik ben blij te zien dat er ook nog Christenen in Nederland zijn die niet overal negatief tegenaan schoppen of zomaar achter een nieuwe hype aanlopen maar proberen te onderscheiden tussen goed en kwaad zoals de Bijbel ons opdraagt.

  Ik ken Mattheus redelijk goed en hij heeft een goed hart en ik vind het heel mooi hoe hij zich inzet voor de verlorenen en de weduwen en wezen. Menig Christelijke organisatie kan daar een voorbeeld aan nemen. Maar, ik maak me ook grote zorgen omdat Mattheus net als zoveel andere Charismatici in dit land achter elke nieuwe wonderwerker aanlopen die Jezus naam gebruikt. De waarschuwingen van de Bijbel worden genegeerd en degenen die op die waarschuwingen wijzen worden in het farizeeërhokje gestopt. Hand. 20:29-31. Onder tranen heeft Lucas de kerk gewaarschuwd. Gisteren zag ik hoe David Wilkerson dat vandaag onder tranen doet.

  Een grote veroorzaker van de nieuwste hype is God TV die evenals andere Christelijke tv-zenders bijna uitsluitend beelden de wereld over zendt vanuit de VS. En altijd wordt er naar de VS gekeken alsof “het” daar altijd vandaan moet komen. Velen hebben Lakeland al de grootste opwekking ooit genoemd. Grotere onzin is er niet. Mensen vergeten de grote opwekkingen van Guatemala (herinner je je de Transformationsvideo nog? jawel het is nog steeds gaande daar.)met meer dan 50% geestvervulde Christenen in dat land, Colombia waar in een nieuwe opwekking tienduizenden tot geloof komen onder tranen evenals in Noordoost India waar er een enorme opwekking onder jeugd plaats vindt sinds 2005 en waar kinderen en jongeren niet kunnen stoppen met bidden in gebedssamenkomsten. In Nigeria bij Reinhard Bonnke komen soms 1 miljoen kaarten binnen in 1 samenkomst van mensen die voor het eerst hun leven hebben gegeven aan Jezus. Samenkomsten zijn soms met meer dan 3 miljoen mensen tegelijk. Zo zelfs dat de Arabische wereld zich grote zorgen maakt. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Wonderen en tekenen geloof ik dus in maar het is niet de focus. Elke opwekking wordt gekenmerkt door mensen die onder tranen Jezus aannemen en er is overtuiging van zonden, mensen gaan manifesteren in de samenkomsten en worden vaak weggevoerd om bevrijd te worden, er is krachtige prediking over Jezus verlossingswerk en over heiligheid. Mensenlevens worden veranderd. Vele onbekeerden stromen de samenkomsten binnen en komen tot Jezus. Het argument dat in Lakeland andere dingen gebeuren omdat elke opwekking anders is, is een heel zwak argument. Ik zie heel veel onbijbelse dingen en ik zie veel gevaar. Als onze focus Jezus is en uitreiken naar de verlorenen dan hebben we de belofte dat wonderen ons zullen volgen, we hoeven ze niet te zoeken. Als we ons richten op wonderen en tekenen(zoals goudstof en diamanten die overwaaien uit Lakeland) dan zijn we al verblind en kunnen niet meer onderscheiden en staan we wijd open voor alle gevaarlijke misleiding van satan. Het is geen spelletje, eten van misleiding is niet vrijblijvend maar levensgevaarlijk. Ik kijk met grote zorgen hoe Trin zich heeft gelinkt met Lakeland en the Revival Alliance van de VS. Ik hoop en bid dat er snel meer onderscheid komt in de Charismatische kerk in Nederland en dat velen zullen leren om zelf te onderscheiden in plaats van anderen te volgen in hun fouten omdat hij of zij zo’n grote man of vrouw van God is en wel zal weten wat hij of zij doet.

    /   Reply  / 
  1. Jonathan Overgoor

   In grote lijnen goed stuk, we moeten inderdaad voorzichtig zijn met bepaalde aspecten in het leven van sommige Amerikaanse predikers, met name voor hen die zoeken naar financiële offers, zonder dat bij hen het werkelijk zoeken naar te ondersteunen in lokaal Christelijk werk aanwezig is! Maar er zijn ook goede Amerikanen, en ik heb hen meerdere malen ontmoet!

   1 Corinthe 14:1:

   “Jaagt de liefde na, en IJVERT om de geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt PROFETEREN.”

   Wie zegt dat het fout is gaven te zoeken?

   De balans VRUCHT en GAVEN. Christus in ons, Christus door ons!

     /   Reply  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>