Cursus over uittredingen

Er zijn veel verhalen over uittredingen. Van mensen die hun lichaam verlieten tijdens een operatie, of tijdens de slaap, maar ook mensen die spontaan uittreden of uit zichzelf hun lichaam verlaten. Voor wie zijn of haar kennis over uittredingen wil uitbreiden, om welke reden dan ook, wordt er een hele bijzondere cursus gegeven in Rotterdam.

In Centrum Djoj geeft Sten Oomen op verschillende data de eendaagse cursus 'Uittredingen'. De cursus is voor iedereen die geinteresseerd is, of je nu wel of niet al eens een uittreding hebt meegemaakt.

Tijdens de cursus, die onder anderen op 16 maart en 12 april wordt gegeven, leer je om uittredingen te herkennen en krijg je tips en oefeningen om zelf een uittreding te kunnen beleven. Zo leer je hoe makkelijk het kan zijn om contact te leggen met het astrale niveau. Je leert eventuele eigen uittredingservaringen bovendien beter begrijpen.
Ook lucide dromen en astrale erothiek zijn onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen.

De cursus wordt gegeven door Sten Oomen, ervaringsdeskundige en auteur van de boeken 'DOOR HET RAAM- Ervaringen met uittredingen' en 'DOOR DE POORT – ervaringen met astrale erotiek'.

Voor meer informatie over de cursus(data) en om je aan te melden kun je kijken op de site van Sten Oomen.

Lees ook:De Spiritualiteit.blog.nl-hoogtepunten van maart 2008
Lees ook:Cursus ‘Hypnose en parapsychologie’
Lees ook:Indiase Hoofdmassage voor een heldere geest
Lees ook:Cursus Sjamanisme van De Quest
Lees ook:Korte cursus ‘Rituelen van uit de Oorspronkelijke, Spirituele Natuurtradities’

14 Reacties // Reageer

14 thoughts on “Cursus over uittredingen

 1. Frans

  LEVENSGEVAARLIJK!

  Wie uitreedt, laat zijn lichaam leeg achter!

  DEMONEN ZOEKEN ALTIJD EEN LICHAAM omdat zij geest zijn en zich als geest niet in de materiele wereld kunnen uiten!

  Daarom wie uittreedt doet dat onder inspiratie van demonen!

  Als het lichaam leeg is, komen zij er snel in! Dan wil die eigenaar zijn lichaam weer in, maar zij laten dat niet toe!

  Het resultaat is een krankzinnige of een gespleten persoonlijkheid: Die van de persoon en die van de demon(en) die bezit heeft/ hebben genomen.

  Dat is een levenlang gevecht om het huis- het lichaam.

  Alleen Jezus Christus kan dan vrij maken!

    /   Reply  / 
 2. Joop

  Misschien wat voor jou, die cursus, frans? Dan leer je er misschien nog wat bij.Als je dat tenminste wilt…

    /   Reply  / 
 3. theo.

  Frans. Als je jezelf buiten je lichaam begeeft vraag je om bescherming: Er komt verder geen duivel of demon bij kijken. Ikzelf heb velerlei bewuste uittredingen ervaren. Ik had ooit een gesprek met een kloosterling, om alle duidelijkheid: Deze kloosterling was behoorlijk bekent om zijn zogeheten duiveluitdrijvingen (excorsisme):Ik vind deze mensen gevaarlijk, waarom? Omdat ze personen inpraten dat ze inderdaad zijn “bezeten” Wat is erger te horen, dit, of dat je wellicht wat ‘psychische problemen hebt’ Goed, zowel geloofskringen maar ook sommige spirituele kirngen zien over “Den Boze” in: Ik kan je garanderen dat tijdens bijzondere momenten er een sfeer is van liefde, het is positief,
  ook ben ik tijdens uittredingen geen man met een baard gezeten op een troon tegen gekomen.
  Of een duiveltje met hoorntjes..

  Theo.

    /   Reply  / 
 4. Frans

  Je dwaalt Theo.

    /   Reply  / 
 5. Theo

  Frans. Bedoel je ik dwaal of ‘ik dwaal af’
  Mag ik op beide reageren? Feit is dat reeds 20 eeuwen de kerk, of christelijke groeperingen bijzondere ervaringen van mensen graag in een duistere hoek plaatsen van ‘het kwade’ Uittredingen kunnen heel spontaan optreden, bij kinderen als volwassenen, soms door een ongeval treden ervaringen op van buiten zichzelf (het lichaam) verkeren. Zulke ervaringen zijn dan zo ingrijpend dat zij juist, mits er al een geloof was, dit geloof bevestigen. Maar doorgaans komen zij er achter dat de ervaring anders was als hetgeen het geloof hun vertelde. En dat de kerkelijke leer dus niet klopt.

  Ik geloof niet in een cursus in het uittreden omdat juist dan deze spontaniteit ontbreekt en iets opzettelijk word teweeg gebracht. Dergelijke ervaringen zouden ook verkeerd kunnen aflopen. In eerste Geval zie ik het evenwel als een geschenk van God.
  Dat mensen ingrijpend verandert en verrijkt
  die het hebben ervaren. Wat kan daar verkeerd aan zijn?

    /   Reply  / 
 6. Frans

  Alleen Jezus Christus beschermt door Zijn bloed. Maar dan moet je Hem toebehoren en NIET doen wat Hij verbiedt! En daar valt dit onder!

  Bekijk getuigenissen van mensen die in de hel en/of hemel waren: http://www.spiritlessons.com

    /   Reply  / 
 7. Theo

  Frans. Punt is gewoon dat je Jezus Christus
  erbij haalt maar verder geen enkele lezenswaardige bijdrage doet aan onderwerp zelf. Je moet gaan prediken in de kerk Frans.
  Je hele alfabet begint en eindigt bij Jezus Christus, wat moeten wij dan nog toevoegen, ik zou menen “AMEN” Blijkbaar eindigen daar de ‘hersencellen’ ..

    /   Reply  / 
 8. Karla

  Goed gezegd Theo, ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden, maar ben het helemaal met je eens!

    /   Reply  / 
 9. Theo

  Frans, Karla, wat ik in feite wilde ‘zeggen’ is dat ik elk mens eerstmaal in zijn eigenwaarde laat, dat je in Jezus gelooft/christelijk of kerkelijk bent Frans staat buiten mijn oordeel, ikzelf voel me o.a. ook aan getrokken tot bv. het Boeddhisme. Ook begin ikzelf al niet aan een blog omdat het niet makkelijk is, je moet een bijzonder goed thema of onderwerp hebben om met andere over te discussieren. Als je het onderwerp van uittredingen noemt, of een curcus in uittreden is het in eerste plaats voor veel mensen al moeilijk om te geloven in uittredingen, dat is nu eenmaal feit (zeker gezien alle schepsis blogs) Dan kun je afvragen, of uittredingen zo je er positief tegenover staat worden veroorzaakt door iets van “demonische afkomst” Mijn vraag is alleen, gaat het dan nog om een discussie, of uitsluitend om jouw persoonlijk standpunt zoals jij dat kenbaar maakt. Ik kom er niet achter wat jouw bedoeling is met jouw inbreng. Misschien zou je dat eerstmaal aan mensen moeten verduidelijken.

  Groetjes. (No hard feelings)

    /   Reply  / 
 10. Frans

  Jesus Christus is de Alpha & Omega: Het begin & Het Eind!

  Wij vinden onze waarde enkel in Hem.

  Als je niet wilt horen, zul je voelen.

  Spreuken 1:20-33:

  Vermaning van de Wijsheid
  20 De Wijsheid roept luide op de straat,
  op de pleinen verheft zij haar stem,
  21 op de hoek der rumoerige straten roept zij,
  bij de ingangen der poorten, in de stad, spreekt zij haar redenen:
  22 Hoelang zult gij, onverstandigen, het onverstand liefhebben,
  zullen spotters aan spotternij een welgevallen hebben,
  en dwazen de kennis haten?
  23 Keert u tot mijn vermaning!
  Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten,
  u mijn woorden bekendmaken.
  24 Omdat gij weigerdet, toen ik riep,
  niemand acht gaf, toen ik mijn hand uitstrekte,
  25 gij al mijn raadgevingen in de wind sloegt,
  en mijn vermaning niet wildet,
  26 daarom zal ik ook lachen om uw verderf;
  ik zal spotten, wanneer uw verschrikking komen zal.
  27 Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm
  en uw verderf zal aansnellen als een wervelwind,
  wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen,
  28 dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden,
  zij zullen mij zoeken, maar mij niet vinden.
  29 Omdat zij de kennis hebben gehaat
  en de vreze des HEREN niet hebben verkozen,
  30 mijn raad niet hebben gewild,
  al mijn vermaningen hebben versmaad,
  31 zullen zij eten van de vrucht van hun wandel
  en verzadigd worden van hun raadslagen.
  32 Want de afkerigheid der onverstandigen zal hen doden,
  de zorgeloosheid der dwazen zal hen te gronde richten.
  33 Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen,
  beveiligd tegen de verschrikking van het onheil.

  Je bent gewaarschuwd.

  En Psalm 1:

  De twee wegen
  1
  1 Welzalig de man die niet wandelt
  in de raad der goddelozen,
  die niet staat op de weg der zondaars,
  noch zit in de kring der spotters;
  2 maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft,
  en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.

  3 Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen,
  die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
  welks loof niet verwelkt;
  – al wat hij onderneemt, gelukt.

  4 Niet alzo de goddelozen:
  die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit.
  5 Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht,
  noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen,
  6 want de HERE kent de weg der rechtvaardigen,
  maar de weg der goddelozen vergaat.

    /   Reply  / 
 11. Theo

  Beste Frans. Net als jij ben ik – op mijn manier – een gelovig mens, mensen geloven elk op hun eigen manier – we hoeven daarvoor niet allerlei psalmen af te rafelen – Misschien zou je de eerste passages van het Johannes Evangelie eens moeten lezen of plaatsen, vanwege zijn spirituele betekenis: N.L. Het licht is in ons alle en ergens staat ook de zinsnede: Gij zijt alle goden gelijk. De bijbel was mijn 1ste echte leesboek op jonge leeftijd. Ik vind net als jij dat mensen beter niet moeten spelen met occulte dingen, ik heb het daarom over geheel spontane ingrijpende ervaringen: Ik geloof jouw dus zeker tot daar aan toe, ieder zijn geloof.
  Bovendien is er een hoop gaande op de zogenaamde “paranormale markt” waar ik wel heel kritisch bij sta. Misschien moet men beter daarvoor waarschuwen, maar niet – wat ever – alle buitengewone ervaringen afdoen als los van God of als een kwaad.

  Groeten.

    /   Reply  / 
 12. Karin

  Ik heb net de reacties gelezen over uittredingen. Ik heb zelf nooit een cursus gedaan, ik wil alleen zeggen,ik heb spontane uittredingen ervaren en het waren voor mij zulke mooie intense ervaringen ik zal het mijn leven niet vergeten, ik voelde de goddelijke grootsheid van oneindigheid, het voelde echt aan als een kado een warme deken, wat ik wel ontdekte dat alles bestaat uit energie en daaruit ontstaat alles.het was in een woord prachtig, er is veel meer tussen hemel en aarde gelukkig leven we nu in een tijd dat mensen met prachtige ervaringen niet voor gek verklaard worden.
  Zelf zou ik niet een cursus er voor volgen, maar daar laat ik iedereen vrij in. we zijn op aarde om te leren en wat is het hoofddoel liefde zijn en liefde geven want ieder mens heeft een goddelijke vonk in zich.
  Karin

    /   Reply  / 
 13. Theo

  Dag Karin,

  ik lees je nu eerst. Prachtig wat je schrijft.
  We hebben duidelijk een ander beeld nodig van wat uittredingen zijn, hoe deze worden ervaren. Elke bijdrage zoals de jouwe is van belang. Ikzelf had een tal spontane uittredingen vroeger, deze zijn van zulk ingrijpend – en bevrijdend gehalte, je gaat vanzelf heel anders over leven denken/en/voelen. Het spontane ervan kan nooit gevaarlijk zijn, het is een kwestie van overgave en het laten gebeuren. Het is geen oproepen of door forceren teweeg brengen.

  Er zouden steed meer van zulke positieve bijdragen moeten komen. Zoals deze van jouw.

    /   Reply  / 
 14. Pingback: De Spiritualiteit.blog.nl-hoogtepunten van maart 2008 | Spiritualiteit

 15. Assie

  Frans wat je gelooft moet jezelf weten, maar volgens mij ben je comleet JEZUSgek en heb je de oogkleppen van het paard van de melkboer opgezet.

    /   Reply  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>