De relatie tussen Geloof en Gezondheid

Is er een verband tussen geloof en gezondheid? Er is een groeiende aandacht voor dit thema vanuit verschillende religies en leefwijzen. Zo wijdde Deepak Chopra meerdere boeken aan het onderwerp en ook magazines als Happinez en Body and Mind laten zich inspireren door het verband tussen geloof en ziekte. Op donderdag 11 december organiseert VU Podium een lezing rondom het thema Geloof en Gezondheid in de Immanuelkerk te Veldhoven.

De publieke interesse groeit, maar wat heb je nu eigenlijk aan je geloof als je ziek bent? De grote vraag blijft natuurlijk of je van je geloof werkelijk gezonder of zelfs beter kan worden. Dr. Joke van Saane, docent godsdienstpsychologie aan de faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit, geeft antwoord op deze vragen tijdens de lezing in Veldhoven op 11 december. Tevens gaat zij in op de verschillen tussen diverse religies.

Je kunt je voor de lezing aanmelden via de website van VU Podium. Je kunt ook een e-mail sturen naar [email protected], of bellen met 020 598 9292.

(Bron: VU Podium)
(Bron illustratie: VU Podium)

Lees ook:De Spiritualiteit.blog.nl-hoogtepunten van december 2008
Lees ook:Geloof heeft invloed op het gewicht
Lees ook:Opnieuw lezing Susan Smit
Lees ook:Sabrina Starke start tour IMAGINE
Lees ook:Nieuwe spirituele opleiding aan de VU Amsterdam

11 Reacties // Reageer

11 thoughts on “De relatie tussen Geloof en Gezondheid

 1. Pastafarian

  Juist waar ziekte maar ook honger een oorlog heerst gelooft men stevig in een god. En dat is ook niet zo vreemd, want daar hebben we hem voor geschapen.

  Onvoorwaardelijke liefde en kracht, je krijgt alles wat je wilt, leg je lot in de handen van een ander en een geweldig en eeuwig leven na de dood. Wat wil een mens nog meer?

    /   Reply  / 
 2. F.Floor (62)

  Hm, ik denk dat Pastafarian wel eens gelijk zou kunnen hebben. Inderdaad stelt de Bijbel dat wie alle aanwijzingen opvolgt: geneest.
  Het recept=

  ”Wanneer gij uit uw midden wegdoet het jukhout,
  en nalaat het uitsteken van uw vingertje,
  met het spreken van wat schadelijk is,
  En gij voor de hongerige uw eigen ziel opent,
  en de geknakte aan uw ziel doet laven,
  Dat zal uw Licht doorbreken als de Middagzon,
  en uw donkerheid zal zijn, als midden op de dag.’ Jesaja 53.

    /   Reply  / 
 3. Pastafarian

  Zo spreekt de heer.

  Het schijnt dat de atheïsten vooral in landen te vinden zijn waar welvaart heerst. Hoe beter het met een land gaat, hoe minder gelovigen dus. Ook op kleinere schaal gaat het vaak beter met mensen die niet geloven. Het gaat niet beter *omdat* ze geloven, maar ze geloven niet omdat het goed met ze gaat. Ze kunnen het missen.

  Veruit het grootste deel van de mensen die in de gevangenis zitten, zijn gelovig, althans, zo blijkt steeds uit een meer dan tien jaar lopend onderzoek in de VS. Mensen die geloven zijn daar bovendien gemiddeld armer en hebben een lagere opleiding genoten.

  Het gaat hier om verhoudingen en het feit dat er veel minder atheïsten dan gelovigen zijn is dus verrekend.

  Statistieken en de interpretatie daarvan zijn twee verschillende dingen. Ik ga hier dus ook geen conclusies aan hangen, maar opmerkelijk is het wel.

    /   Reply  / 
  1. wim

   “Het gaat niet beter *omdat* ze geloven”
   bewijst dat geloof inderdaad zinloos is.

     /   Reply  / 
 4. Kevin

  Ik denk niet dat het artikel daarover gaat Pastafarian… Ikzelf geloof, net zoals vele anderen dat alle ziekte voortkomt uit onevenwichtige verhoudingen en blokkades in de chakra’s. Oftewel, alle ziektes en gezondheids problemen vloeien voort uit de subtiele lichamen, OFTEWEL gedachten en gevoelens.

    /   Reply  / 
 5. Fujaro

  Beste Kevin,

  Dat zou betekenen dat kinderen met kanker niet in balans zijn en gezonde kinderen wel. Dat is een ongehoord schadeberokkenend waardeoordeel, een gotspe en een abjecte ontkenning van al het medisch wetenschappelijk onderzoek en hetgeen daarmee bereikt is. Ik durf de stelling aan dat de studie van chakra’s netto meer zieken produceert dan geneest omdat de mensen, misleidt door deze pseudokennis, te laat naar een dokter gaan wanneer het nodig is. Een bewijs is eigenlijk niet nodig in dit geval, omdat jij hierboven ook volstaat met het presenteren van je geloofsovertuiging als sluitend argument. Overweeg je standpunt nog eens wanneer je in een ziekenhuis terechtkomt om je door diezelfde medische wetenschap te laten helpen. Vroeg of laat overkomt het de meesten van ons.

    /   Reply  / 
 6. Sjaak

  Tja, hier heb ik weinig aan toe te voegen. Behalve dat het natuurlijke selectie op zijn best is als mensen in dit soort dingen geloven.

    /   Reply  / 
 7. Kevin

  Waarom verdiep je je niet eerst in de stof voordat je andere gaat bespotten omdat hun beeld van de wereld niet overeenkomt met de jouwe?

  Wil je een snelle manier om chakra’s te kunnen zien en voelen? Neem maar een entheogene stof (DOE DIT OP EIGEN RISICO), je weet wel, zoals paddo’s of mescaline. Dan kun je zelf voelen en als je geluk hebt ook zien of die dingen nou bedacht zijn of dat ze er gewoon echt zijn en dat de meeste mensen dit gewoon niet kunnen zien of voelen. Nu kun je weer zeggen dat dat hallucinaties zijn maar vraag jezelf af, wat is een hallucinatie? Is het iets dat nep is? Of is het iets dat wellicht niet fysiek aanwezig is, maar daardoor niet minder echt.

  Ik dacht ooit ook net zoals jullie over de wereld, alles moest wetenschappelijk bewezen worden of het bestond/kon niet. En toen at in een portie paddo’s. Ik heb nu al een lange tijd geen entheogenen meer gebruikt, ik oefen nu elke dag dmv meditatie en oefeningen om die dingen te kunnen zien/voelen/horen zonder hulpmiddelen. Als ik dit aan een psychiater zou vertellen zou hij zich rot schrikken, en me zo snel mogelijk verplichte behandeling geven met anti-psychotica. Waarom? Omdat volgens hem dingen die hij niet kan zien, er niet zijn en daardoor iedereen die iets anders beweert knettergek is. De westerse wereld is al eeuwen bezig met een spirituele degeneratie en het top punt was waarschijnlijk toen de Kerk paddo’s verbood in de middeleeuwen en niet lang daarna ook heksen (of vrouwen die beschuldigd werden heksen te zijn) op de brandstapel te gooien. Gelukkig is die tijd voorbij en leert men tegenwoordig steeds meer over hoe de wereld werkelijk in elkaar steekt, en als de wetenschap tekort schiet op gebied van technologie en dus de metafysieke theorieën niet kunnen bevestigen NOCH ontkennen, dan is dat jammer maar niet iedereen gaat wachten tot de wetenschap zover is terwijl volkeren over de hele wereld al duizenden jaren geleden verder was op gebied van geneeskunde dan de huidige medische wetenschap.

    /   Reply  / 
 8. Kevin

  Overigens wil ik daaraan toevoegen dat dingen ook genetisch overgebracht kunnen worden, dat leek me vrij vanzelfsprekend…

    /   Reply  / 
 9. Fujaro

  Kevin schreef: “Waarom verdiep je je niet eerst in de stof voordat je andere gaat bespotten omdat hun beeld van de wereld niet overeenkomt met de jouwe?”

  Kun je aangeven waar in mijn vorige posting ik je precies bespotte? Ik reageerde op jouw bewering dat ALLE ziektes en gezondheidsproblemen voortvloeien uit gedachten en gevoelens en paste dit toe op kinderkanker. Ik reageer op die stelling en spot niet met jouw persoon. Mijn reactie betekent in feite dat ik je stelling serieus neem. Dat het niet tot een amechtig ja knikken van mijn kant leidt, betekent niet dat ik je zodoende bespot.

  Kevin schreef: “Wil je een snelle manier om chakra’s te kunnen zien en voelen? Neem maar een entheogene stof (DOE DIT OP EIGEN RISICO), je weet wel, zoals paddo’s of mescaline. Dan kun je zelf voelen en als je geluk hebt ook zien of die dingen nou bedacht zijn of dat ze er gewoon echt zijn en dat de meeste mensen dit gewoon niet kunnen zien of voelen. Nu kun je weer zeggen dat dat hallucinaties zijn maar vraag jezelf af, wat is een hallucinatie? Is het iets dat nep is? Of is het iets dat wellicht niet fysiek aanwezig is, maar daardoor niet minder echt.”

  Dit is wartaal. Je wilt de lezer doen geloven dat hallucinaties (inbeeldingen zonder relatie met het fysieke) ‘echt’ zijn. Je herdefinieert zo het woord ‘echt’. Prima, maar kom dan niet met de suggestie dat het wat te maken heeft met de Van Dale definitie van echt. Inbeeldingen zijn alleen als beleving echt, dwz in de zin dat het een echte beleving is, de INHOUD van inbeeldingen/hallucinaties is niet noodzakelijk overeenkomend met de werkelijkheid. Dat is de aard van hallucinaties.

  Ik ga geen paddo’s nemen om mezelf ervan te overtuigen dat dat tot hallucinaties kan leiden danwel om mezelf te overtuigen dat hallucinaties echt zijn. Wat een onzin. Je dient jezelf zo FYSIEKE chemische stoffen toe waarmee je denken ontregeld wordt langs chemische weg. Dit heeft niets met spirituele verdieping of zelfonderzoek te maken. Dit is van hetzelfde niveau als de toekomst voorspellen met kamelenuitwerpselen. Je probeert een diepere betekenis te koppelen aan iets met een volstrekt heldere fysieke verklaring zonder dat je enige controle uitoefent op het speculatieve gehalte ervan. Wanneer je je hersens bewerkt met stofjes die de boel in de war sturen gaan die hersens daarop reageren en kan je niet meer helder denken. Iedereen die wel eens dronken is geweest kan dit beamen. Jij vertelt ons hier in feite dat je ladderzat meer betekenis in de wereld kan ontdekken dan nuchter. Die onzin is niet aan mij besteed.

  Kevin schreef: “Ik dacht ooit ook net zoals jullie over de wereld, alles moest wetenschappelijk bewezen worden of het bestond/kon niet. En toen at in een portie paddo’s. Ik heb nu al een lange tijd geen entheogenen meer gebruikt, ik oefen nu elke dag dmv meditatie en oefeningen om die dingen te kunnen zien/voelen/horen zonder hulpmiddelen.”

  Je gaat ervan uit dat ik de stelling omarm dat alles wetenschappelijk bewezen moet zijn voordat ik het accepteer. Dat is onjuist. Mijn liefde voor mijn naasten is niet wetenschappelijk bewezen, doch tegelijkertijd voor mij zo reëel als maar zijn kan. Je schetst een karikatuur van wat je wetenschap noemt, ik pleit voor het kritisch nadenken en het onderscheiden van waarschijnlijkheden. Wetenschap claimt geen absolute waarheid, die claim is voorbehouden aan dogmatische ideologieën zoals religies en geloof in het bovennatuurlijke. Je gebruik van paddo’s is geen sterk pleidooi voor het waarheidsgehalte van je beweringen.

  Kevin schreef: “Als ik dit aan een psychiater zou vertellen zou hij zich rot schrikken, en me zo snel mogelijk verplichte behandeling geven met anti-psychotica. Waarom? Omdat volgens hem dingen die hij niet kan zien, er niet zijn en daardoor iedereen die iets anders beweert knettergek is. De westerse wereld is al eeuwen bezig met een spirituele degeneratie en het top punt was waarschijnlijk toen de Kerk paddo’s verbood in de middeleeuwen en niet lang daarna ook heksen (of vrouwen die beschuldigd werden heksen te zijn) op de brandstapel te gooien.”

  Je voegt de historische feiten op een wel heel bijzondere manier samen. De kerk verbood hekserij omdat het de autoriteit van de kerk als bron van waarheid ondermijnde. Het was ketterij. Om diezelfde reden heeft de kerk zich tegen de in de zeventiende eeuw ontluikende wetenschap verzet. De katholieke kerk en hekserij hadden en hebben gemeen dat ze beiden een claim op absolute waarheid doen en dat ze beide tegelijkertijd niet falsifieerbaar formuleren. De wetenschappelijke methode distantieert zich van dogmatisch gekissebis maar stelt zich open voor verandering van inzicht door toetsbaar te formuleren. Daar waar een eeuw geleden nog weinig wetenschappelijk onderzoek beschikbaar was op het gebied van bovennatuurlijke claims is de situatie inmiddels drastisch veranderd. Iedereen die een zo vergaande claim doet dat kinderen hun eigen kanker bij elkaar denken/voelen is wmb niet ontslagen van uitleg met een verwijzing naar paddo’s of heksenvervolgingen. De spirituele degeneratie is wat mij betreft de terugkeer naar bijgeloof en het spirituele cafetariamodel waarbij iedereen zijn eigen waarheid bij elkaar mag snacken zonder zich ooit over zijn uitspraken te hoeven verantwoorden.

  Kevin schreef: “Gelukkig is die tijd voorbij en leert men tegenwoordig steeds meer over hoe de wereld werkelijk in elkaar steekt, en als de wetenschap tekort schiet op gebied van technologie en dus de metafysieke theorieën niet kunnen bevestigen NOCH ontkennen, dan is dat jammer maar niet iedereen gaat wachten tot de wetenschap zover is terwijl volkeren over de hele wereld al duizenden jaren geleden verder was op gebied van geneeskunde dan de huidige medische wetenschap.”
  Je illustreert hier prachtig de belangrijkste reden om het bovennatuurlijke na te jagen, het ongeduld om te wachten op een toetsbaar antwoord. Je fantaseert nog liever met paddo’s de boel bij elkaar. Je zit nota bene achter een pc, een typisch product van wetenschap en technologie, dit in te tikken. Zonder de medische wetenschap is de kans groot dat jouw voorouders niet hadden kunnen overleven. Het ontkennen van deze feiten kan iedereen met een beetje opleiding aangerekend worden.

    /   Reply  / 
 10. Pingback: De Spiritualiteit.blog.nl-hoogtepunten van december 2008 | Spiritualiteit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>